Fire Resistant Cables

(N)HXH 0,6/1 kV (E30) (PH90/120) (N)HXH 0,6/1 kV (E30) (PH90/120) Conformity Certifications
(N)HXH 0,6/1 kV (E90) (PH90/120) (N)HXH 0,6/1 kV (E90) (PH90/120) Conformity Certifications
FTG10OM1 0,6/1 kV FTG10OM1 0,6/1 kV (PH90/120) CEI 20-45 IMQ Conformity Certifications
FG4OHM1 100/100 V (PH30) IMQ FG4OHM1 100/100 V (PH30) IMQ Conformity Certifications
FTG10OHM1 0,6/1 kV (PH90) FTG10OHM1 0,6/1 kV (PH90) Conformity
EUROSAFE UNSCREENED 300/500 V (FE180)(PH120) EUROSAFE UNSCREENED 300/500 V (FE180)(PH120) Conformity Certifications
EUROSAFE SCREENED 300/500 V (FE180) (PH120) EUROSAFE SCREENED 300/500 V (FE180)(PH120) Conformity Certifications
EUROSAFE JE-H(St)H 300/500 V (E30/E60)(PH120) EUROSAFE JE-H(St)H 300/500 V (E30/E60)(PH120) Conformity Certifications
EUROSAFE PLUS 300/500 V BS 7629-1/2015; BS 5839-1 EUROSAFE PLUS 300/500 V BS 7629-1/2015; BS 5839-1 Conformity Certifications
RG 59 B/U 75 Ω FR (PH30) RG 59 B/U 75 Ω FR (PH30) Conformity
UTP 4x2x22 AWG Cat.5E FR (PH120) UTP 4x2x22 AWG Cat.5E FR (PH120) Conformity
FTP 4x2x22 AWG Cat.5E FR (PH120) FTP 4x2x22 AWG Cat.5E FR (PH120) Conformity
RG 11 A/U 75 Ω FR (PH90) RG 11 A/U 75 Ω FR (PH90) Conformity
FTE4OM1 100/100 V (PH120) UNI 9795 FTE4OM1 100/100 V (PH120) UNI 9795 Conformity
EUROSAFE FLEX 0,6/1 kV (FE180) (PH120) EUROSAFE FLEX 0,6/1 kV (FE180) (PH120) Conformity Certifications